31/01/2013

Xây dựng cấu trúc mô phỏng mạch vòng dòng điện của hệ truyền động sử dụng động cơ điện một chiều kích từ độc lập khi có xét đến sự ảnh hưởng của sức điện động E


Chương 1: Tổng quan động cơ một chiều.
    1.1. Khái niệm động cơ điện một chiều.
    1.2. Cấu tạo chung của động cơ điện một chiều.
    1.3. Nguyên lý hoạt động của động cơ điện một chiều.
    1.4. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập.
Chương 2: Xây dựng cấu trúc mô phỏng mạch vòng dòng điện.
2.1. Sơ đồ cấu trúc động cơ điện một chiều .
      2.1.1. Giản đồ kết cấu chung của động cơ điện 1 chiều.
      2.1.2. Chế độ xác lập của động cơ một chiều.
      2.1.3. Chế độ quá độ của động cơ một chiều.
      2.1.4. Động cơ một chiều kích từ độc lập trong vùng gián đoạn dòng điện phần ứng.
      2.1.5. Thành lập sơ đồ cấu trúc của động cơ điện một chiều.
      2.1.6. Sơ đồ cấu trúc tuyến tính hóa của động cơ một chiều kích từ độc lập.
    2.2. Tổng hợp mạch vòng dòng điện có tính đến ảnh hưởng của sức điện động của động cơ.
       2.2.1. Khái niệm mạch vòng điều chỉnh dòng điện.
       2.2.2. Các cấu trúc của mạch vòng dòng điện.
       2.2.3. Tổng hợp mạch vòng dòng điện khi tính đến ảnh hưởng của sức điện động của động cơ.
     2.3.  Tính toán thông số và xây dựng mô hình mô phỏng.
     2.4.  Kết quả mô phỏng và nhận xét.
Kết luận :
Tài liệu tham khảo.

30/01/2013

Xây dựng cấu trúc mạch vòng dòng điện của hệ truyền động sử dụng động cơ điện một chiều kích từ độc lập khi tổng hợp bỏ qua sự ảnh hưởng của sức điện động E với nhiễu ngẫu nhiên và dạng tải thế năng


Chương 1 :  Tổng quan về động cơ điện một chiều.

1.1  . Tầm quan trọng của động cơ điện một chiều.
+ Ưu điểm của động cơ điện một chiều.
+ Nhược điểm của động cơ điện một chiều.
+ Kết luận.
1.2  . Giới thiệu chung về động cơ điện một chiều.
1.2.1 Cấu tạo của động cơ điện một chiều.
1.2.2 Nguyên lý hoạt động của động cơ điện một chiều..
1.2.3 Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập

Chương 2 : Mô hình của động cơ một chiều kích từ độc lập.
2.1 Phương trình toán của động cơ một chiều kích từ độc lập.
2.2 Mô hình động cơ một chiều kích từ độc lập.

Chương 3: Thiết lập cấu trúc mạch vòng điều chỉnh dòng điện khi bỏ qua sự ảnh hưởng của E. 
Tổng  hợp mạch vòng dòng điện:
1.Khái niệm.
2.Sơ đồ khối.
3.Tính bộ điều chỉnh dòng điện RI.


         Chương 4:Mô phỏng trên Matlab
4.1.  Mô hình mô phỏng.
4.2.  Kết quả mô phỏng.
4.3.  Nhận xét.

Thiết kế bộ nghịch lưu điện áp thấp


Thông số:
Nguồn cấp  24VDC
                                                                      
Nguồn ra    110VAC
                                              
Công suất   750VA
CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ NGHỊCH LƯU.

1.1 Giới thiệu về công nghệ
1.2 Yêu cầu công nghệ
1.3 Phạm vi ứng dụng

CHƯƠNG II:TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH CÔNG SUẤT.

2.1 Một vài sơ đồ công suất nghịch lưu có liên quan
2.1.1 Sơ đồ cầu
2.1.3 Sơ đồ hình tia
2.1.2 Sơ đồ bán cầu
2.2 Phân tích ưu nhược điểm của các mạch công suất   
2.2.1 Sơ đồ cầu
2.2.2 Sơ đồ bán cầu
2.2.3 Sơ đồ hình tia      
2.3 Chọn mạch công suất phù hợp
2.4 Tính chọn các van bán dẫn cho sơ đồ mạch
2.5 Tính chọn các phần tử bảo vệ
2.6 Tính chọn máy biến áp

CHƯƠNG III:TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN.

3.1 Sơ đồ cấu trúc điều khiển nghịch lưu tổng quát
3.2 Giới thiệu các khâu điều khiển cần thiết
3.3 Tính toán các khâu điều khiển
3.4 Ghép nối thành sơ đồ hoàn chỉnh

KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo


Thiết kế bộ khởi động mềm cho động cơ xoay chiều 3 pha KĐB Điện áp 380V, công suất 75KW.(Diot +Tiristo)Lời mở đầu…………………………………………………….. ..Trang 1
Chương 1   :   Giới thiệu tổng quan về công nghệ……………….............2
1.1 Giới thiệu sơ bộ về động cơ khụng đồng bộ ba pha………………...2
1.2 Các phương pháp khởi động động cơ không đồng bộ……………...4
 1.2.1 Phương pháp dựng biến áp tự ngẫu……………………………….5
 1.2.2 Nối điện kháng nối tiếp vào mạch điện stato……………………..6
1.2.3  Mở máy bằng phương pháp đổi nối Y- …………………………7
1.2.4 Khởi động động cơ sử dụng bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha
 1.3 Giới thiệu về khởi động mềm……………………………………….9
1.3.1  Giới thiệu chung…………………………………………………..9
1.3.2 Những ứng dụng điển hình của bộ khởi động mềm……………….10
1.3.3 Kỹ thuật khởi động và dừng………………………………………10
Chương 2 :   Tính chọn mạch công suất………………………………...12
2.1 Giới thiệu ba mạch công suất, nêu ưu nhược điểm của ba mạch công suất………………………………………………………………………12
   2.1.1 Mạch điều chỉnh xung  xoay chiều tải ba pha hình sao có trung tính………………………………………………………………………13
2.1.2 Mạch điều chỉnh xung ỏp xoay chiều tải ba pha hinh sao  không trung tính………………………………………………………………..13
2.1.3 Mạch điều chỉnh xung áp xoay chiều tải ba pha tam giác………..17
2.2  Chọn mạch công suất………………………………………………17
2.3 Thiết kế mạch lực………………………………………………..….18
  2.3.1   Tính toán chọn van bán dẫn công suất…………………………18
  2.3.2   Tính chọn các phần tử bảo vệ ………………………………….20
Chương 3 : Thiết kế mạch điều khiển……………………………..…….26
 3.0  Sơ đồ cấu trúc điều khiển tổng quát . ……………………………...26
 3.1   Xây dựng mạch điều khiển..............................................................26
   3.1.1 Thiết kế khối so sánh tín hiệu……………………………….......26
   3.1.2 Thiết kế khối điện áp đồng bộ cho chỉnh lưu cầu 3 pha và khối tạo             nguồn một chiều………………………………………………………..28
3.1.3 Thiết kế khối tạo xung đồng bộ......................................................32
3.1.4 Thiết kế khối tạo điện áp răng cưa đồng bộ………………………32
3.1.5 Thiết kế  mạch khuyếch đại xung , biến áp xung…………………32
3.1.6 Thiết kế khối tạo độ rộng xung theo yêu cầu..................................39
3.1.7 Khâu phát xung cao tần……………………………………………40
3.2 Sơ đồ hoàn thiện………………………………………………..…....43
KẾT LUẬN………………………………………………………………45
Tài  liệu tham khảo……………………………………………………….46

Thiết kế modul ghép nối PC qua giao diện LPT để điều khiển và giám sát khởi động và đảo chiều động xoay chiều 3 pha. Xây dựng 1 phần mềm giao diện đơn giản trên máy tính cho phép điều khiển và giám sát quá trình trên .Nêu khả năng ứng dụng của mạch


Chương 1 :Tổng quan về cổng LPT
1.1. Các vấn đề cơ bản về giao tiếp máy tính
1.2. Các phương pháp điều khiển vào ra
1.3. Các phương pháp giao tiếp
1.4. Sơ đồ giao tiếp qua cổng máy in
1.5. Sơ đồ,chức năng của các chân
1.6. Địa chỉ các thanh ghi
Chương 2 :Thiết kế bài toán
2.1. Giới thiệu bài toán
2.2. Phương án thiết kế
2.3. Mạch lực và mạch điều khiển
2.4. Module ghép nối hệ thống Role với cổng LPT
2.5.Thiết kế giao diện và lập trình điều khiển trên phần mềm Visual Basic 6
          a) Thiết kế giao diện điều khiển trên Visual Basic 6
          b) Viết chương trình điều khiển
2.6.Thuyết minh hoạt động toàn hệ thống
          a) Khởi động thuận
          b) Khởi động nghịch
          c) Dừng động cơ
          d) Kiểm tra trang thái của động cơ
Kết Luận
Tài liệu tham khảo
Thiết kế modul ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển và giám sát thang máy cho tòa nhà 5 tầng. Xây dựng một phần mềm giao diện đơn giản trên máy tính cho phép điều khiển và giám sát quá trình này. Nêu khả năng ứng dụng của Module.


Chương 1: TONG QUAN CÔNG NGHỆ

Chương 2: GHÉP MODUL VÀ LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN
2.1.        Mạch điều khiển
                  2.1.1    IC 74HC245
2.1.2    IC ULN 2803
2.1.3    Cảm biến vị trí
2.2            Mạch động lực
2.3           Mạch Orcad
2.4    Giao diện Visual Basic
2.5    Code lập trình
2.6           Ứng dụng
Điều chỉnh dòng điện phần ứng của hệ truyền động thyristor-động cơ điện một chiều theo hai tiêu chuẩn mô đun tối ưu và mô đun tối ưu đối xứng


Để tham khảo tài liệu này các bạn liên hệ với mình để biết cụ thể hoặc mình sẽ làm giúp các bạn, các bạn phải trả 1 khoản phí.
Mr Tuyên: 01646544715

THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG HỆ T-Đ


Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ CÁC PHƯƠNP                                          PHÁP ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU .
1.1.Tổng quan về động cơ điện một chiều .        
1.1.1. Cấu tạo động cơ điện một chiều .
1.1.1.1. Phần tĩnh .
1.1.1.2. Phần quay .
1.1.2. Các thông số đinh mức .
1.1.3. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều .
1.2. Phương trình đặc tính cơ và đặc tính cơ điện của động cơ điện một chiều .
1.3. Các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiều .
1.3.1. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện trở phụ .
1.3.2. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi từ thông kích từ của động cơ .
1.3.3. Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp  phần ứng .
1.4.Các đặc tímh cơ khi hãm .
1.4.1. Hãm tái sinh .
1.4.2. Hãm ngược .
1.4.3. Hãm động năng .
1.5. Các đặc tính cơ khi đảo chiều quay .
1.6. Các chỉ tiêu chất lượng .
1.6.1. Phạm vi điều chỉnh D .
1.6.2. Độ trơn điều chỉnh φ .
1.6.3. Sai số tốc độ .
1.6.4. Mức độ phù hợp giữa đặc tính tải cho phép và đặc tính cơ .
1.6.5. Hướng điều chỉnh .
1.6.6. Miền tải điều chỉnh có hiệu quả .
1.6.7. Khả năng tự động hoá .
1.6.8. Chỉ tiêu kinh tế .
Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ BỘ CHỈNH LƯU BA PHA THYRISTOR .
2.1. Hệ chỉnh lưu thyristor động cơ và thyristor .
2.1.1. Giới thiệu về thyristor .
2.1.2. Hệ chỉnh lưu thyristor .
2.1.3. Nguyên lý điều chỉnh điện áp phần ứng .
2.2. Tổng quan về bộ chỉnh lưu cầu ba pha không đảo chiều .
2.2.1. Nguyên lý làm việc hệ chỉnh lưu .
2.2.2. Hiện tượng trùng dẫn .
2.2.3. Nghịch lưu phụ thuộc .
2.2.4. Hệ T – Đ không đảo chiều .
2.3. Tổng quan về bộ chỉnh lưu cầu ba pha có đảo chiều .
2.3.1. Nguyên tắc cơ bản để xây dựng hệ truyền động T - Đ đảo chiều .
2.3.2. Phương pháp điều khiển chung .
2.3.3. Phương điều khiển riêng .
Chương 3 : TÍNH CHỌN MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN .
3.1. Tính chọn mạch động lực .
3.1.1. Sơ đồ mạch động lực hệ chỉnh lưu cầu ba pha thyristor .
3.1.2. Các thông số của động cơ .
3.1.3. Tính chọn thyristor .
3.1.4. Tính chọn máy biến áp chỉnh lưu .
3.2. Giới thiệu mạch điều khiển .
3.2.1. Sơ đồ nguyên lý .
3.2.2. Nguyên tắc điều khiển .
3.2.2.1. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng tuyến tính .
3.2.2.2. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng arccos .
3.2.3. Các khâu cơ bản của mạch điều khiển .
3.2.3.1. Khâu đồng pha .
3.2.3.2. Khâu so sánh .
3.2.3.3. Khâu khếch đại .
3.2.3.4. Khâu tạo xung chùm .
3.2.4. Sơ đồ mạch điều khiển và nguyên lý hoạt động .
3.3. Tính toán các thông số mạch điều khiển .
3.3.1. Tính biến áp xung .
3.3.2. Tính tầng khếch đại cuối cùng .
3.3.3. Chọn cổng AND .
3.3.4. Chọn tụ C3 và R9 .
3.3.5. Tính chọn bộ tạo xung chùm .
3.3.6. Tính chọn khâu so sánh .
3.3.7. Tính chọn khâu đồng pha .
3.3.8. Tính chọn nguồn nuôi .
3.3.9. Tính toán máy biến áp nguồn nuôi và đồng pha .
3.3.10. Tính chọn điôt cho bộ chỉnh lưu nguồn nuôi .
3.4. Tính chọn các thiết bị bảo vệ cho mạch động lực .
3.4.1. Sơ đồ mạch động lực có các thiết bị bảo vệ .
3.4.2. Bảo vệ quá nhiệt cho các van bán dẫn .
3.4.3. Bảo vệ quá dòng cho van .
3.4.4. Bảo vệ quá áp cho van .
3.5. Thiết kế cuộn kháng lọc .
3.5.1. Xác định góc mở cực tiểu và cực đại .
3.5.2. Xác định các thành phần sóng hài .
3.5.3.Xác định điện cảm cuộn kháng lọc .
3.5.4. Thiết kế kết cấu cuộn kháng lọc .
Chương 4 : MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CHỈNH LƯU THYRISTOR – ĐỘNG CƠ CÓ                           ĐẢO CHIỀU QUAY TRÊN MATLAB – SIMULINK .
4.1. Các khối có sẵn trong Simulink .
4.1.1. Máy điện một chiều .
4.1.2.Khối tạo xung điều khiển các thyristor .
4.2. Kết quả mô phỏng .

Bài tập lớn Vi xử lý


Lời Nói Đầu                                                                                              

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU HỌ VI ĐIỀU KHIỂN 8051                            
1.1. Cấu trúc phần cứng.                                                           
1.2. Sơ đồ chân và chức năng từng chân.                                  
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG ĐO KHOẢNG THỜI GIAN
GIỮA 2 XUNG ( F < 1000 HZ )                                          
2.1. Mạch tạo xung sử dụng Time 555.                                     
2.2. Giới thiệu về LCD.                                                             
2.3. Lưu đồ thuật toán.                                                             
2.4. Mạch đo và chương trình hợp ngữ.                                    
Kết Luận                                                                                                   
Tài Liệu Tham Khảo                                                                               

Thiết kê biến tần 3 pha để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ


Chương 1 : Tổng quan về công nghệ
Giới thiệu về công nghệ biến tần
Chương 2 : Tính chọn mạch công suất
Mạch động lực, đi sâu vào nguyên lí làm việc của hệ thống thiết bị cũng như các phương pháp tính chọn mạch và bảo vệ mạch.
Chương 3 : Thiết kế mạch điều khiển 

Thiết kế modul ghép nối với PC qua giao diện LPT


Thiết kế modul ghép nối với PC qua giao diện LPT có các thông số sau :
Analog Input : số kênh : 5 kênh đơn sử dụng bộ biến đổi DAC,ADC 8 bit
Dải điện áp lối vào : 0 - 4v,0 - 2v, 0 - 1v, 0 - 0.5v, 0 - 0.25v
Analog Output : số kênh 2,DAC 8 bit. Giải thích nguyên lí hoạt động.

Để tham khảo tài liệu này các bạn liên hệ với mình để biết cụ thể hoặc mình sẽ làm giúp các bạn, các bạn phải trả 1 khoản phí.
Mr Tuyên: 01646544715

Thiết kế bộ UPS phần nghịch lưu


Thiết kế bộ UPS phần nghịch lưu với các thông số sau:
Điện áp nguồn 220V, 50Hz (10%)
Công suất 15kVA
Thời gian lưu điện 10 phút.

Để tham khảo tài liệu này các bạn liên hệ với mình để biết cụ thể hoặc mình sẽ làm giúp các bạn, các bạn phải trả 1 khoản phí.
Mr Tuyên: 01646544715

Thiết kế Modul ghép nối với PC qua giao diện LPT để điều khiển và giám sát đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Lạch Tray - Cầu Đất - Lê Lợi - Tô Hiệu. Xây dựng 1 phần Mềm giao diện đơn giản trên máy tính để điều khiển và giám sát đc đèn này. Nêu khả dụng ứng dụng của Modul


Để tham khảo tài liệu này các bạn liên hệ với mình để biết cụ thể hoặc mình sẽ làm giúp các bạn, các bạn phải trả 1 khoản phí.
Mr Tuyên: 01646544715

Thiết kế bộ băm xung một chiều để điều chỉnh tốc độ có đảo chiều của động cơ một chiều kích từ độc lập theo nguyên tắc đối xứng


Chương 1: Tổng quan về công nghệ                                                        3-15
1.1: Tổng quan về điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều                            
1.1.1: Cấu tạo và đặc tính của động  cơ điện một chiều                    3-5
          a. Cấu tạo                                                                               
          b. Đặc tính                                                                              
1.1.2: Phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều                          5-9   
a. Điều chỉnh điện áp cấp cho phần ứng động cơ.                                               
b. Điều chỉnh điện áp cấp cho mạch kích từ động cơ.                                
1.2: Tổng quan về bộ biến đổi xung áp                                             13-17         
1.2.1. Tổng quan về các bộ xung áp một chiều                                 13-14         
1.2.2. Đặc tính hệ xung áp – động cơ                                                         14-16         
1.3: Phạm vi ứng dụng                                                                      16-17         
Chương 2: Tính chọn mạch công suất                                           18-24         
2.1. Giới thiệu các mạch công suất đã biết                                                          
2.1.1. Bộ biến đổi xung áp nối tiếp ( xung áp giảm áp )                            18              
2.1.2. Bộ biến đổi xung áp song song ( xung áp tăng áp )                         18              
2.1.3. Bộ biến đổi xung áp tăng - giảm áp                                        19              
2.2. Lựa chọn mạch công suất phù hợp                                            20              
2.3. Tính chọn van bán dẫn công suất cho sơ đồ mạch                     20-24
Chương 3: Thiết kế mạch điều khiển                                             25-30          
3.1. Trình bày sơ đồ cấu trúc điều khiển tổng quát                                    25              
3.2. Giới thiệu các khâu điều khiển                                                                     
3.2.1. Khâu tạo điện áp tam giác                                                      25-28         
3.2.2. Khâu so sánh tạo xung điều khiển van                                             28
3.2.3: Khâu khuếch đại                                                                     29                                                                                           
3.3. Tính toán các khâu điều khiển đã trình bày ở trên.
3.4: Nguyên lí mạch điều khiển                                                                  30
3.5. Ghép nối thành sơ đồ hoàn chỉnh (có bản vẽ A3)…                            

Điều khiển tốc độ động cơ một chiều bằng bộ biến đổi xung áp


Chương 1 : Tổng quan về động cơ một chiều
1.1.Cấu tạo và đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ độc lập
1.2. Các chế độ làm việc của động cơ điện một chiều kích từ độc lập
1.3.    Các phương pháp điều chỉnh tốc độ của động cơ một chiều kích từ độc lập
          *  Phương pháp điều chỉnh điện áp phần ứng
          *  Phương pháp điều chỉnh từ thông kích từ
Chương 2 : Tổng quan về bộ biến đổi xung áp
2.1.    Cấu trúc và phân loại bộ biến đổi xung áp
          *  Bộ biến đổi xung áp nối tiếp ( xung áp giảm áp )
          *  Bộ biến đổi xung áp song song ( xung áp tăng áp )
          *  Bộ biến đổi xung áp tăng-giảm áp
          *  Lựa chọn bộ biến đổi
2.2.    Phương pháp điều khiển bộ biến đổi xung áp
          *  Phương pháp thay đổi độ rộng xung
          *  Phương pháp thay đổi tần số băm xung
          *  Lựa chọn phương pháp điều khiển
Chương 3 : Thiết kế mạch điều khiển
3.1.    Sơ đồ mạch động lực
3.2.    Sơ đồ cấu trúc mạch điều khiển
          *  Khâu tạo điện áp tam giác
          *  Khâu so sánh tạo xung điều khiển van
          *  Khâu tạo xung chùm
          *  Khâu khuếch đại xung chùm
          *  Biến áp xung
3.3.    Nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển
Chương 4 : Mô phỏng mạch điều khiển
Kết luận
Tài liệu tham khảo

xây dựng bộ điều khiển vị trí vật sử dụng động cơ xoay chiều ba pha cho hệ truyền động động cơ-vít me


CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG
1.2. SƠ LƯỢC VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Cấu tạo
1.2.3 Nguyên lý làm việc
1.2.4 Các đại lượng đặc trưng và phương trình cơ bản
1.2.5 Điều chỉnh tốc độ động cơ
CHƯƠNG II
TỔNG QUAN VÀ TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ-VITME
I. CÁC THIẾT BỊ ĐO - BỘ BIẾN ĐỔI
1.1 Đo dòng xoay chiều:
1.2 Đo lường tốc độ:
1.3 Đo lường vị trí:
1.4 Bộ biến đổi:
1.4.1 Các loại biến tần:
1.4.2 Phân tích ưu nhược điểm của các loại biến tần:
1.4.3 Lựa chọn biến tần phù hợp:
II. TỔNG HỢP  BỘ ĐIỀU KHIỂN
2.1 Cấu trúc bộ điều khiển:
2.2 Mạch vòng dòng điện:
        2.3 Mạch vòng tốc độ:
2.4 Mạch vòng điều khiển vị trí:


Thiết kế nguồn mạ một chiều có đảo chiều dòng mạ


Các tham số:
Phương án :           Điện áp ra                    : Ud = 612 (V)
Dòng tải max      :  Id =100(A)
Nguồn mạ làm việc theo nguyên tắc giữ dòng điện mạ không đổi trong quá trình mạ. Mạch phải có khâu bảo vệ chống chạm điện cực (bảo vệ ngắn mạch).